Information

Försäkring

Eleverna är försäkrade via Trygg-Hansa och elevförsäkring gäller olycksfall både under skoltid och fritid. Vid olycka ta kontakt med skolan för skadeanmälan.

Ledighet

Det  är angeläget för skolan att eleverna befinner sig i skolan under skoltid och att resor mm planeras till läsårets lovveckor och sommarlov. Vid t ex sjukdom i familjen eller andra akuta eller viktiga hädelser i familjen beviljas däremot ledighet. Vid sådana tillfällen har klassmentorn rätt att ge ledigt tio dagar per läsår. Använd blanketten som finns att hämta på hemsidan.  Längre ledighet på mer än 10 dagar per läsår kan endast  beviljas av rektor om synnerliga skäl föreligger. Eleven själv samt vårdnadshavare ansvarar för att eleven vid eventuell ledighet inte kommer efter i skolarbetet.

Kvarglömda kläder

Inför terminens slut samlar vi ihop kvarglömda kläder och under sista skolveckan kan ni komma och se om ni har kläder kvar på skolan. De kläder som är kvar efter terminens slut lämnas in till PMU Second Hand (fd. Allmosan i Skellefteå).