Untitled Document

Small ImageFöräldrar om Skolan

"Jag vill gärna ha barnen i en skola med samma värdegrund som jag själv har. Att skolan har en kristen miljö ger barnen en trygg livsgrund att stå på. Vi har fått ett hårdare klimat i vårt samhälle, ett klimat av intolerns för olika uppfattningar, t.ex. för kristna värderingar och uppfattningen att vi inte har tillkommit av en slump. I den här skolan är det helt OK att ha en tro liksom det är helt OK att inte ha en tro. En sådan skolmiljö gör att barnen får blomma ut för den dom själva är och någon bättre utgångspunkt för lärande och personlig utveckling kan knappast finnas. "