Untitled Document

Fritids

Viktig information: 

Kom ihåg att ändra barnens tider på fritids under loven.

Hälsningar Johan Hurtig

Fritidshemmet Fröet

Vårt fritidshem ska ge en meningsfull fritid, där verksamheten är utformad så att varje barns behov, intresse och erfarenhet tas tillvara.

Att barnen ska känna lust och glädje är en grundsten för verksamheten på vårt fritidshem. Vi vill  både ge barnen en god omsorg när föräldrarna arbetar eller studerar och erbjuda barnen meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Vi kommer ibland att ha utflykter för att få en så varierad verksamhet som möjligt. Våra lokaler gör det också möjligt att krypa undan en stund och läsa, eller leka i större grupp, allt för att tillgodose varje enskilt barn.

För att nå oss på fritids, ringer du 0910 - 79 79

Nu har vi en ny e-postadress där man kan göra tillfälliga förändringar i schemat.
Långsiktiga scheman lämnar ni som vanligt till fritidspersonalen.
Här är adressen:
fritids@bruksskolan.org

Schemablankett (pdf)

Läs mer om Bruks fritidshem här »