Untitled Document

Organisation

Bakom Björkskolan och Bruksskolan står Skellefteå Kristna skolförening. Skellefteå Kristna skolförening drivs under formen ideell förening med syfte att bedriva utbildning på kristen grund. Pingstkyrkan i Skellefteå och Brukskyrkan i Ursviken är huvudmän i dagsläget. Skolföreningen är öppen för fler evangeliskt kristna föreningar eller församlingar som delar föreningens vision och mål. Skolföreningens styrelse handhar föreningens ekonomiska angelägenheter och för dess räkenskaper, och ska till årsstämman avge redovisning för senast gångna räkenskapsår. Skolföreningens styrelse består av följande ledamöter:

Ronny Eriksson, ordförande
Magdalena Lundberg, rektor
Nils Hedblad
Bengt Ivansson
Anders Andersson
Pär Augustin
Linda Söderholm
David Hübinette
Linnea Orescovic

Huvudmännens rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter utövas på stämma. Vid stämma har varje huvudman rätt att delta med 6 av huvudmannaorganisationen utsedda representanter. Varje representant har en röst.