Untitled Document

Profil

Skolans kännetecken ska vara att varje elev blir sedd för den man är och utvecklas socialt och kunskapsmässigt genom ett induviduellt lärande i en positiv atmosfär av kärlek och arbetsro.

Vi följer samma läroplan som övriga grundskolor i Sverige. Skolans områden som vi prioriterar:

Kristen värdegrund

Den kristna värdegrunden innebär bland annat att respektera varandra och att älska sin nästa så som sig själv. Vi startar varje skoldag med en kort samling kring värdegrunden. Vi arbetar medvetet med att eleverna ska lära sig att behandla andra så som de själva vill bli behandlade.

Kreativ kommunikation

Förmågan att kommunicera är viktig i samhället. Vi vill uppmuntra varje elev att utveckla sina egna uttryckssätt och sin kreativa förmåga genom olika estetiska uttryck som exempelvis musik, bild, media, skrivande och drama.

Anpassat lärande

Vi människor lär oss på olika sätt, och förmågan att ta till sig kunskap ökar dramatiskt med flexibel inlärning och rätt lärstil. Därför lägger vi stor vikt vid att utgå från varje elevs förutsättningar. Vissa lär sig bäst genom att läsa, andra genom att se och lyssna, eller göra och aktivt ta del av det man vill lära sig. Genom att anpassa vår undervisning och skolmiljö till olika lärstilar, kan vi hjälpa varje barn att utvecklas. 

Ordning och reda

Vi prioriterar ordning och reda och lägger stor vikt vid att lära sig frihet under ansvar. För att vår vision ska bli en verklighet är vi beroende av ett nära samarbete mellan föräldrar och skola. 

Relationer med omvärlden

Det är viktigt med en aktiv relation till omvärlden genom kontakt med näringsliv, samhälle och andra skolor. Relationerna skapas genom utflykter, studiebesök och gemensamma projekt. Aktiviteterna ska vara tydligt integrerade i undervisningen. Genom projektarbeten ska skolan stödja människor i andra länder som lever under svåra förhållanden. Detta tror vi är en utmärkt kombination för att skapa kreativa arbetsformer och ge eleverna en positiv självbild.