Untitled Document

Elevhälsa

Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, SYV samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Ladda ner dokumentet Elevhälsa här »