Vår skolsköterska

Information om skolhälsovården

Vår skolsköterska Sofie Lundmark finns tillgänglig på Bruksskolan någon onsdag i månaden. Du kan nå henne på mail: sofie.a.lundmark@skelleftea.se

Vi arbetar med ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare och specialpedagog.

Vårt mål för skolhälsan är att arbeta förebyggande, så att våra elever får en skolgång där de mår bra och får det stöd de behöver. Vi vill arbeta hälsofrämjande för både kropp och själ. Varje elev är unik och behöver mötas med respekt och i ett nära samarbete med hemmet. Ni som föräldrar får gärna höra av er om ni har funderingar kring ert barn.

Vi är tacksamma om ni föräldrar håller oss uppdaterade om det gäller förändring kring ert barns hälsa och välmående.

AKTUELLT

- Alla elever i årskurs 1 och 4 samt de som kommer nyinflyttande i övriga årskurser har hälsosamtal inkl. hälsoundersökning med Skolsköterskan.

- Elever i årskurs 2 och 4 vaccineras.

.

- Elever i årskurs 5 får erbjudande om att gå med i Tobaksfri Duo.